Yhteiskunnan kipupisteet näkyväksi kartoilla

Datasta polveutuvat digitaaliset kartat tekevät näkyväksi yhteiskunnan kipupisteet.

Teknologinen kehitys antaa mahdollisuuden luoda parempaa yhteiskuntaa. Mikroskoopin avulla tutkija voi tähystää solun pienimpiin osiin parantaakseen ennen parantumattomina pidettyjä sairauksia. Kaukoputken avulla olemme selvittäneet maailmankaikkeuden lainalaisuuksia, joiden tunteminen on muovannut käsitystämme maailmasta.

Paikkatietojärjestelmä puolestaan on työväline, jolla voimme mikroskoopin lailla luodata yhteiskuntaan ja tarkastella sen ilmiöitä. Voimme tutkia kaupungistumista, väestön muuttoa ja ikääntymistä koko Suomen mittakaavalla, tai tarkentaa näkökulmaa ja selvittää miksi yksi lähiö on onnellisempi kuin toinen. Toisaalta voimme tutkia miksi liiketoimintamme menestyy juuri tietyllä alueella, ja mistä löytyisi toinen vastaava alue mihin voisimme laajentua.

Työvälineen sovellusalat ovat monimuotoiset, sillä sijainti liittää lähestulkoon kaikkia asioita toisiinsa. Asioiden keskinäiset etäisyydet ja vaikuttavuudet muodostavat alati muuttuvan kudoksen, jonka hallinta onnistuu paikkatietojärjestelmällä. Mikään organisaatio, liiketoiminta tai hanke ei ole immuuni sen läheisyydessä oleville vaikuttaville tekijöille. Näin ollen niiden sivuuttaminen päätöksenteossa altistaa päätöksentekijän erehdykselle – ellei jopa katastrofille.

Paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistavat teknologiat ovat vasta viime vuosina saavuttaneet tason, jossa hyödyntäminen ei edellytä välttämättä syvällistä perehtymistä GIS:n sielunelämään. Markkinoille on saapunut uraa uurtavia ratkaisuja, joiden avulla osoitteita sisältävät taulukot muuttuvat kädenkäänteessä informatiivisiksi kartoiksi ja ratkaisuja, jotka liittyvät organisaation jo käytössä oleviin toiminnanohjausjärjestelmiin ja tekevät tietoa entistä näkyvämmäksi.

Paikkatiedon hyödyntämisen ensimmäinen aalto on vyörynyt läpi Suomen ja omien alojensa innovaattorit ovat onnistuneet parantamaan toimintaansa todistaen paikkatietojärjestelmän antaman arvolupauksen. Seuraavaksi paikkatiedon hyödyntäminen leviää läpileikaten koko Suomen organisaatiokenttää ja tähän Esri Finland muiden FLIC-jäsenten kanssa on valmistautunut.

Esri Finland kehottaa jokaista päätöksentekijää tutustumaan jo käyttöön otettuihin malleihin hyödyntää paikkatietoa, ja löytämään oman mallinsa. Asiakaskunnastamme löytyy esimerkkejä monille eri toimialoille aina vähittäiskaupasta ja kiinteistöalasta metsäteollisuuteen ja liikenteeseen sekä julkiseen päätöksentekoon. Helpoiten alkuun pääsee pohtimalla kuinka moneen Missä-alkuiseen kysymykseen organisaatiosi työntekijät etsivät vastausta päivittäin. Näihin kysymyksiin paikkatietojärjestelmä antaa vastauksen ajasta ja paikasta riippumatta.

Jukka Rouhe

Kirjoittaja on Esri Finlandin toimitusjohtaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *