Sijainti yhdistää – mikään ei ole muuttunut

Paikkatietoratkaisujen ensiaskeleet otettiin todennäköisesti samoihin aikoihin kun ne kuuluiset ihmisen ensiaskeleet toisen taivaankappaleen pinnalla. Itse asiassa Neil Armstrongin ja kumppaneiden retki kuuhun 1960-luvun päätteeksi oli mahdollista vain paikkatiedon avulla. Kuun koordinaatit piti osata laskea oikealla ajanhetkellä, ja matkaa varten avaruusaluksessa olikin jo mukana navigaattoreiden esi-isä. Aika haasteellinen aihe vielä siitäkin näkökulmasta, että matkaaminen tapahtui kolmiulotteisessa koordinaatistossa.

Sijainnin käyttäminen tietojen yhdistämiseen on se yksinkertainen menetelmä, jolla Sito on toteuttanut asiakkailleen useita toimintaa tehostavia ratkaisuja. Siton asiakkaat ovat usein infrastruktuurin suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavia organisaatioita. Siton ratkaisujen ytimessä on asiakkaan tietojen ymmärtäminen ja näiden tietojen tuominen eri tehtäviin tukemaan päätöksentekoa. Tiedot esitetään karttakäyttöliittymän kautta, koska kartan avulla tiedot saadaan visualisoitua havainnollisesti. Karttakäyttöliittymä puolestaan on toteutettu nettiselaimeen, koska se on tuttu ja turvallinen tapa tietojen käyttämiseen jo koko lailla kaikille.

Siton ratkaisut on nimetty Louhi–tuotteiksi. Nimi kuvastaa järjestelmän tapaa kaivaa, eli louhia tietoja useista eri lähteistä. Tyypillinen infrahanke kestää useampia vuosia ja mukana on useita toimijoita sekä tilaajapuolelta, että toimittajina. Louhi Ympäristö –ratkaisun avulla toimijat pystyvät seuraamaan reaaliaikaisesti paitsi itse hankkeen eri osapuolien suunnitelmia ja toteutuksen etenemistä, niin myös hankkeen vaikutuksia ympäristölle. Näitä seurataan mm. reaaliaikaisesti ympäristöön sijoitetuista sensoreista, joiden koordinaatit ovat tietysti tiedossa. Tilannekuvaa välitetään myös hankkeen ympäristön asukkaille, jotka näkevät sopivasti yleistetyn esityksen tilanteesta – esimerkiksi tunnelilouhinnan etenemisestä Länsimetro-hankkeessa.

Louhi-ratkaisun kaltaiset järjestelmät tuovat merkittäviä kustannussäästöjä infrarakentamiseen. Säästöä syntyy kun hankkeissa pystytään jatkuvasti tekemään nopeita ja oikeita päätöksiä havainnollisesti saatavilla olevan tiedon avulla. Siton osaaminen nettikarttateknologiassa, tietokannoissa sekä tietysti itse hankkeen tietojen ymmärtämisessä, ovat mahdollistaneet kehityksen, jossa järjestelmien tarjoama toiminnallisuus ja älykkyys on kehittynyt jatkuvasti.

Uusin kehitysaskel on ollut virtuaalitodellisuuden lisääminen käyttöliittymäksi samaan jo ennestään rikkaaseen tietosisältöön. Esimerkiksi Espoon Tapiolan keskustan kehittämishanke käyttää Louhi Kaupunkimalli –ratkaisua, jossa 3D-käyttöliittymä laajenee myös neljänteen eli aikaulottuvuuteen. Selaimesta pystytään tarkastelemaan useita suunnitelmavaihtoehtoja ja niiden vaikutusta ympäristöön eri ajanhetkinä.

Apollo kuuretket toteutettiin aikanaan mittavan yritysjoukon kehitystyön tuloksena ja me kaikki nautimme monesta näiden yritysten kehittämästä palvelusta edelleen. Merkittävät paikkatietoalan kansainväliset yritykset saivat alkunsa noista kehityshankkeista.

Sitolla on ollut etuoikeus kehittää Suomessa paikkatiedon avulla teknologiaa, jonka on löytänyt monta uutta käyttäjää. Ensimmäinen asiakkaamme oli jo vuosituhannen vaihteessa Puolustusvoimat ja sen jälkeen on tullut kuntia, Liikennevirastoa ja muita viranomaisia sekä yrityksiä, kuten teleoperaattorit. Nämä kaikki käyttävät jokapäiväisessä työssään Louhea, jolle me etsimme koko ajan uusia käyttökohteita yhdistämällä sijainnin avulla yhä enemmän tietoja.

Juha Saarentaus

Kirjoittaja työskentelee Sito Oy:ssä liiketoimintajohtajana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *