FLIC aloittaa blogikirjoitukset

FLIC aktivoituu ja aloittaa blogikirjoittelun! Blogin tarkoituksena on tehdä paikkatietoalaa tunnetuksi ja pureutua paikkatietoalan ajankohtaisiin tapahtumiin, trendeihin ja ilmiöihin. Blogiin kirjoittavat alkuvaiheissa Flicin hallituksen jäsenet, mutta myöhemmin kirjoittajiksi kutsutaan myös vieraskyniä.

Blogikirjoittelun avaa Mikko Salonen esittelemällä Flicin toimintaa ja tavoitteita. Salonen työskentelee Blom Kartta Oy:n toimitusjohtajana.

Mikä ihmeen FLIC?

FLIC – Finnish Location Information Cluster – on Suomen paikkatietoklusteri, joka perustettiin marraskuussa 2013. FLIC on jo nyt yli 30:n paikkatietoalalla toimivan yrityksen yhteistyöelin, jonka tavoitteena on varmistaa suomalaisten paikkatietoyritysten kasvumahdollisuudet, paikkatieto-osaajien saatavuus, osaamisen kehittäminen ja kansainvälistymismahdollisuudet. FLIC haluaa myös selkiyttää julkisen sektorin roolia paikkatietoalalla.

FLIC on organisoitunut Teknologiateollisuus ry:n alle. Teknologiateollisuus tarjoaa klusterille kokoontumismahdollisuuksia toimitiloissaan sekä viestintä- ja edunvalvontatukea. Jäsenyrityksille avautuu myös mahdollisuus päästä yhteistyöhön muiden elinkeinoelämän edustajien kanssa Teknologiateollisuus ry:n työryhmissä.

Lyhyen historiansa aikana FLIC on jo ehtinyt vaatia kannanotossaan marraskuussa 2013 julkisen ja yksityisen sektorin tehtävänjaon selkiyttämistä paikkatietopalveluissa, jotta paikkatietoteknologian ja avoimen datan tarjoamat innovaatio- ja kasvumahdollisuudet päästäisiin hyödyntämään täysimääräisesti.

Vuonna 2014 FLIC jatkaa edunvalvontatyötään, mutta jalkautuu myös konkreettisen toiminnan pariin. FLIC järjestää helmikuun lopulla aamiaisseminaarin ja toukokuussa kutsuseminaarin paikkatietoalan ja alaa koskevien päätöksien tekijöille. FLIC on myös mukana marraskuun Paikkatietomarkkinoiden valmistelussa ja järjestelyissä.

Kasvua kansainvälistymällä

Suomen paikkatieto-osaaminen on kansainvälistä keskitasoa. Edellytykset paikkatietoalan kansainvälistymiselle ovat kuitenkin keskimääräistä paremmat. Avointa paikkatietoa on saatavilla, kuten myös osaamista ja kokemusta kansainvälisestä toiminnasta. Tehtävänjakoon liittyvistä haasteistaan huolimatta keskusteluyhteys yritysten, julkishallinnon ja muun elinkeinoelämän kanssa toimii.

FLIC tukee kansainvälistymistä kokoamalla suomalaisten paikkatietoalan yritysten yhteisen messuosaston Euroopan suurimpaan paikkatietoalan tapahtumaan, Intergeo-messuille Berliiniin 7.-9. lokakuuta. Mikäli yrityksesi on kiinnostunut osallistumaan Intergeo-messuille, ole yhteydessä Flicin hallituksen jäseneen Teemu Virtaseen.

Avoin paikkatieto vauhdittaa kehitystä

FLIC uskoo paikkatiedon avoimuuden edistävän innovointia ja vievän alaa eteenpäin. Maanmittauslaitos on näyttänyt esimerkkiä, mutta kuntakenttä on pysynyt suljettuna. Vaarana on, että monet käyttökelpoiset, veronmaksajien rahoilla tuotetut aineistot jäävät hyödyntämättä.

Kuntien perustehtävä ei voi olla aineistojen myynti, vaan Inspire-direktiivin perusajatuksen mukaisesti aineistoista tulisi saada mahdollisimman suuri hyöty koko yhteiskunnalle. Kuntaliiton johdolla pitäisikin selkiyttää yritysten ja kuntien välistä yhteistyötä ja tilaaja-tuottaja–rooleja.

FLIC tukee paikkatietoalan innovointia ja uuden yritystoiminnan kehittymistä olemalla mukana startup-yritysten Slush-tapahtumissa.

Tule mukaan toimintaan!

FLIC on avoin yhdistys kaikille paikkatietoalalla toimiville yrityksille. Mikäli olet kiinnostunut jäsenyydestä, ota yhteyttä Juha Saarentaukseen tai Mika Leivoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *